Oriel

Hanes 1974 – 2023 >> Hanes

Hanes 1974 – 1994 >> Dathlu Ugain

Uchafbwyntiau y Côr

1974
Eisteddfod Gadeiriol Fawreddog Cylch Godre’r Garth. Mawrth 9fed
Eisteddfod Genedlaethol Caerfyrddin
Cyntaf – Cystadleuaeth i Gorau Gwledig.
Hosanna  T. Hopkin Evans
Cymanfa Codi’r To. Tachwedd
Rhagfyr – Gymanfa Ganu Noddfa, Ynysybwl,

1975
Eisteddfod Pantyfedwen  – Pedwerydd
Eisteddfod Genedlaethol Bro Dwyfor, Cricieth  – Cyntaf
Cân y Galon.   Mae Nghariad i’n Fenws

1976
Taith Pasg  – Penrhyndeudraeth, Caernarfon, Abersoch
Taith i Naoned, Llydaw
Eisteddfod Rhys Thomas James Llanbedr Pont Steffan  –  Cyntaf
Eisteddfod Genedlaethol Aberteifi a’r Cylch  – Cyntaf  yn y Gystadleuaeth i Gorau Gwledig   O Ysbryd Dwyfol
Trydydd yn y Brif Gystadleuaeth  – Cennin Aur.
Cyhoeddi Record Cyntaf y Côr

1977
Taith Pasg
Cricieth, Harlech, Trefor, Waunfawr

Eisteddfod Pantyfedwen  – Trydydd

Eisteddfod Rhys Thomas James Llanbedr Pont Steffan – Cyntaf

Eisteddfod Genedlaethol Wrecsam a’r Cylch  – Ail yn y  Brif Gystadleuaeth Gorawl
Y March Glas, Brian Hughes.

1978
Taith Pasg i’r Gogledd
Penrhyndeudraeth, Caernarfon, Abersoch

Eisteddfod Genedlaethol Caerdydd  – Y Wobr Gyntaf yn y  Brif Gystadleuaeth Gorawl

1979
24 Chwefror
Cyngerdd Gŵyl Ddewi. Neuadd Albert, Llundain

Eisteddfod Genedlaethol Caernarfon   – Cyntaf – Prif Gystadleuaeth Gorawl
Mae Gwlad Tu Hwnt i’r Sër.

1980
Taith y Gogledd – Blaenau Ffestiniog, Porthmadog, Llangefni

Eisteddfod Genedlaethol Dyffryn Lliw – Cyntaf

1981
Eisteddfod Genedlaethol Maldwyn
Cyntaf – Prif Gystadleuaeth Gorawl  –  Rossini. Deilen. Brian Hughes.

Pasg 1981 – Taith i Moosburg, Bavaria

Eisteddfod Cwm Rhymni – Cyntaf

1982
Taith Côr Leidertafel Moosburg i Gymru

Eisteddfod Genedlaethol Abertawe  – Ail yn y Brif Gystadleuaeth Gorawl

Eisteddfod Cwm Rhymni – Cyntaf
Eisteddfod y Glowyr, Porthcawl  – Cyntaf

1983
Taith y Gogledd Pwllglas. Rhoshirwaun. Llanberis
Gwyl Fawr Aberteifi  – Cyntaf
Cyhoeddi Ail Record y Côr
Eisteddfod Genedlaethol Ynys Môn Cyntaf – Prif Gystadleuaeth Gorawl
Rossini.  Cymru, Gareth Glyn

Awst – Taith i Ŵyl Lorient, Llydaw
Eisteddfod Cwm Rhymni – Cyntaf

Eisteddfod y Glowyr, Porthcawl  – Cyntaf

 

1984
Pasg – Taith i Moosburg, Bavaria

Dathlu Dengmlwyddiant

Gwyl Fawr Aberteifi – Cyntaf
Aida  a Lisa Lân

Eisteddfod Cwm Rhymni – Cyntaf

Eisteddfod Genedlaethol Llanbedr Pont Steffan  – Cyntaf

Cystadleuaeth Sainsbury’s – Caerdydd a Buxton

1985
Taith y Gogledd – Glantwymyn, Trefor, Llanberis

Eisteddfod Genedlaethol Rhyl
Cyntaf a Medal Aur Clogau i Wil

1986
Taith Côr Moosburg i Gymru
Requiem Mozart, Tabernacl Treforus

Eisteddfod Genedlaethol Abergwaun
Ail – Prif Gystadleuaeth Gorawl

1987
Taith y Gogledd – Dolgellau, Rhuthun, Penygroes

Eisteddfod Genedlaethol Bro Madog  – Ail

Gŵyl Corawl Corwen

1988
Eisteddfod Genedlaethol  Casnewydd
Ail – Prif Gystadleuaeth Gorawl

Offeren Haydn yn D Leiaf, Eglwys Gadeiriol Llandaf.

1989
Taith y Gogledd
Cricieth. Wyddgrug. Bethesda

Taith Llydaw Awst 1989
Daoulas. Lannilis. Locranan

1990
Taith y Pasg  i Wrecsam
Rhosllanerchrhugog.  Rhuthun

Côr Eisteddfod Genedlaethol Cwm Rhymni
Arweinydd – Wil Morus Jones

Taith 1990 –  Hydref yn Ewrop, Paris a Sint-Niklaas

1991
Maria Theresa, Haydn – yn Eglwys Gadeiriol Llandaf.

Taith y Pasg – Aberystwyth
Aberteifi.

Eisteddfod yr Urdd, Taf Elái

1992
Taith Pasg i Wynedd Hostel Coleg Harlech
Trawsfynydd. Porthaethwy. Abersoch

Taith yr Hydref – Dulyn
Dundalk. Castlepollard a Trim

Y Meseia, Handel. Capel Bethania, Tonypandy.

1993
Taith y Pasg  Gwesty Harlech
Dinas Mawddwy, Llansannan, Penrhyndeudraeth

Eisteddfod Genedlaethol De Powys, Llanelwedd
Ail – Prif Gystadleuaeth
Gorawl

Taith yr Hydref
Caeredin   Dunfermline

Y Meseia, Capel Tabernacl, Penybont ar Ogwr

1994
Taith y Pasg – Barcelona, Catalunya

Ymweliad Côr Versme, Lithuania.

Eisteddfod  Nedd a’r Cyffuniau
Y Meseia, Eglwys Sant Elfan, Aberdâr

1995
Taith y Pasg – Prâg. Kutná Hora. Mladá Boleslav

Gorffennaf – Ymweliad Coro Montagne Mie o’r Eidal

Hydref – Taith Cernyw
Cyngerdd yn Paul
Y Meseia, Eglwys Martin Sant, Caerffili

1996
Taith y Gogledd
Porthaethwy. Abersoch. Llanberis

Ymweliad Côr Boikago, Botswana.
Y Meseia, Capel Tabernacl, Caerdydd.

1997
Meseia yn Coety

Cyngerdd Cefnogi’r Cynulliad

Medi – Ymweliad Côr Meibion Newlyn
Rhagfyr – Eleias, Mendelssohn ym Maesteg

1998
Eisteddfod Genedlaethol Bro Ogwr – Cyntaf yn y Prif Gystadleuaeth Gorawl

1999
Cyngerdd Gŵyl Ddewi y Gamp Lawn yn Ysgol Rhydfelen.

Taith Awst i Lydaw

Eleias, Mendelssohn ym Mhenybont ar Ogwr

2000
Taith Pasg i Florence a Lucca
Taith Hydref i Rhuthun

2001
Gloria Puccini  – Caerffili
Dwfn Liwiau – CD y Côr
Cyngerdd Nadolig Pontypridd

2002
Taith Aberystwyth Cyngerdd gyda Côr ABCh
Teledu – Diolch o Galon
Eisteddfod Tŷ Ddewi  – Ail
Cyngerdd Nadolig Pontypridd

2003
Cyngerdd Meseia yn Nhreforus
Cyngerdd Rhydfelen gyda Côr ABC a Danswyr Nantgarw
Eisteddfod Meifod  – Ail
Cyngerdd Nadolig Pontypridd

2004
Cyngerdd Gloria Rutter,
Casnewydd.
Taith Pasg Corc, Iwerddon.
Dechrau Canu, Dechrau Canmol

Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd – Cyntaf

Canu Rygbi Rhyngwladol Eidal a De Affrig

Cyngerdd Salem, Llandeilo

2005
Cyngerdd Gorseinon i Eisteddfod Abertawe
Rhaglen Margaret Williams
Eisteddfod Eryri.  Cyntaf
Gŵyl Aeaf Caerdydd

2006
Cyngerdd Pont, Pontypridd
Requiem Brian Hughes, Caerfyrddin gyda Rhys Meirion
Taith Pasg Moosburg
Eisteddfod Llangollen
Eisteddfod Abertawe.  1af
Eisteddfod Llandudoch  – Ail
Noson Lawen Rhydfelin
Cyngerdd gyda CF1 Tabernacl, Caerdydd

2007
Taith Chwefror Gogledd  – Llanrhaeadr a Bae Colwyn
Eisteddfod Llangollen
Eisteddfod Wyddgrug.  1af
Eisteddfod Cwm Rhymni – Ail
Dechrau Canu, Dechrau Canmol

2008
Ymweliad Liedertafel Moosburg i Gymru
Cyngerdd Offeren Schubert yn Eglwys Dewi Sant, Caerdydd
Eisteddfod Caerdydd.  Ail
Cyngerdd Nadolig gyda Côr y Cwm

2009
Cyngerdd Caerfyrddin gyda CF1  – O Beata Trinitas, Karl Jenkins
Cyngerdd gyda Côr Vos da Locarno, Swisdir
Eisteddfod Bala.  1af
Cyngerdd Dathlu 35 mlynedd
Cyngerdd Carmina Burana

2010
Gorffennwyd Cantata’r Pasg, Efail Isaf
Eisteddfod Glyn Ebwy.  Ail
Taith Bordeaux a Moeze, Ffrainc

2011
Cheltenham 2010. 1af a’r Cwpan Aur.
Cyngerdd Aberglassney gyda Bryn Terfel
Canu cefndir yn y ddrama Llwyth
Recordio CD Coro Angelicus

2012
Cyngerdd Gorffennwyd, Penybont
Eisteddfod Bro Morgannwg -3ydd
Taith Scranton, UDA
Gŵyl Gogledd Cymru  – Cyntaf
Cyngerdd Coro Angelicus gyda Band Dinas Caerdydd ym Mhenarth

2013
Offeren Heddwch, Karl Jenkins yn Llanbedr Pont Steffan.
Cyngerdd Ynyshir gyda Chôr y Cwm.
Requiem Verdi, Eisteddfod Llangollen
Cyngerdd Evelyn Glenie yn Neuadd Dewi Sant
Atgof o’r Sêr gyda Côr Ger y Lli yn Aberystwyth.
Cyngerdd Nadolig gyda Chôr y Cwm yn Efail Isaf

2014
Cyngerdd gyda CF1 – Offeren Ola Gjeilo
Taith Pasg  – Ynys Manaw
Cyngerdd Llanfyllin

2015
Trydydd yn Eisteddfod Genedlaethol Meifod
Cyngerdd Nadolig ym Mhontypridd

2016
Cyngerdd yn Y Fenni
Cystadlu Eisteddfod y Fenni
Taith i Gosport
Taith i Rhuthun
Cyngerdd Nadolig gyda Côr y Cwm yn Efail Isaf

2017
Cyngerdd 3 Côr Efail Isaf

Gŵyl Aberteifi

Cyngerdd Dathlu 25 y Fenter yn y Miwni

Cyngerdd Nadolig Efail Isaf

2018

Parti Ponty

Cystadlu Eisteddfod Caerdydd

Canu Carolau Caerdydd

Cyngerdd Nadolig Efail Isaf

2019

Cyngerdd Lesotho Caerdydd gyda Côr y Gleision

Gẃyl Gorawl Rhyngwladol Caerdydd

Parti Ponty

Recordio CD Emynau

Recordio Carolau i Caniadaeth y Cysegr

Cyngherddau Winchester a Gosport Tachwedd

Canu Carolau Caerdydd

Cyngerdd Nadolig Efail Isaf

2020

Cyngerdd Requiem Rutter ym Mhenarth

Ysbaid Covid Cwrdd ar Zoom

 

2021

Canu Carolau Ffair Efail Isaf

2022

Parti Ponty

Cyngerdd Gosport Hydref

Ffair Nadolig Efail Isaf

Cyngerdd Nadolig Efail Isaf

2023

Recordio Emynau Caniadeth y Cysegr

Cyngerdd Gẃyl Dewi Eglwys Groesfaen

Gẃyl Bangeltaidd Carlow Iwerddon

Dechrau Canu Dechrau Canmol

Cyngerdd Llanbradach

Cyngerdd y Rhondda gyda Côr Rhuthun

Eisteddfod y Rhondda

Ffair Nadolig Efail Isaf

Cyngerdd Nadolig Efail Isaf

 

1974
1974

 

1984
1984


1994

1999
1999


2004

2009
2009

2015

2019

2023