Côr Godre'r garth
Cor

 

Côr Godre'r Garth

Arweinydd: Steffan Watkins

Cyfeilydd: Branwen Evans

 


weplyfr facebook    trydar twitter

 

9 Mehefin Ymarfer Agored

 

Steffan Watkins - Arweinydd yr Ŵyl
Steffan Watkins yn ennill gwobr Arweinydd yr Ŵyl yng Ngŵyl Gorawl Rhyngwladol Caerdydd Ebrill 2019

Cystadlu yn yr Ŵyl Gorawl
Gŵyl Gorawl Rhyngwladol Caerdydd Ebrill 2019

 

Cyngerdd 2019

 

Canu carolau
Canu Carolau 8 Rhagfyr 2018

Parti Ponty 2018
Parti Ponty 2018

 

Cyngerdd 16 Rhagfyr 2018

 

Efail Isaf 2017
Cyngerdd 3 Côr Efail Isaf 19 Mawrth 2017

Cyngerdd Nadolig

Cyngerdd 18 Rhagfyr 2016

 

Cyngerdd Rhuthun 2016
Cyngerdd Rhuthun, Rhagfyr 2016

 

Cyngerdd Rhuthun 3 Rhagfyr

Gosport Hydref 2016
Cyngerdd yn Gosport Medi 2016

Cyngerdd Y Fenni
Cyngerdd Y Fenni 7 Mai 2016

Cyngerdd Y Fenni 2016

Cyngerdd Llantrisant
Eglwys Llantrisant Nadolig 2015

Cyngerdd Nadolig 2015
Cyngerdd Nadolig 2015 gyda Côr y Cwm

Cyngerdd Nadolig 2015
Cyngerdd Nadolig 2015

Eisteddfod 2015
Trydydd yn Eisteddfod Genedlaethol Meifod 2015

Cyngerdd dathlu 40
Cyngerdd Dathlu 40 - noson arbennig ar 6 Rhagfyr 2014

 

 

 

Sefydlwyd Côr Godre’r Garth yn 1974 er mwyn denu pobl o’r un anian i ddod ynghyd er mwyn hybu’r iaith Gymraeg yn ardal Pontypridd. Erbyn hyn mae gan Gôr Godre’r Garth dros 65 o aelodau gydag ystod oedran o 16 i dros 70.

Ers bron i ddeugain mlynedd mae’r côr wedi blasu pob math o brofiadau a llwyddiannau ac wedi teithio i bedwar ban byd. Am wyth mlynedd ar hugain bu hynny dan arweiniad meistrolgar Wil Morus Jones, a lwyddodd i sefydlu côr a ddaeth i’r brig o’r cychwyn cyntaf. Wedi ymddeoliad Wil, trosglwyddwyd yr awenau dros dro i Gareth Williams, is-arweinydd dihafal y côr, cyn i Eilir Owen Griffiths, un o gerddorion cyfoes mwyaf heintus a deinamig Cymru ymuno fel arweinydd yn 2003 hyd 2014 pan drosglwyddodd yr awenau i gerddor dawnus ac addawol arall, Steffan Huw Watkins.

Yn gefn i’r holl Gôr mae’r cyfeilydd amryddawn, Branwen Evans ac nid oes pall ar ei thalent gerddorol ar y piano. Un o uchafbwyntiau’r calendr cystadlu yw’r Eisteddfod Genedlaethol ac yn ystod y degawd diwethaf mae’r côr wedi bod yn fuddugol sawl gwaith ar y gystadleuaeth i gorau dros 45 mewn nifer. Cafwyd llwyddiant hefyd dros Glawdd Offa wrth i’r côr ddod yn geffyl blaen yng Ngŵyl Gerddorol Cheltenham 2011 a chipio’r Cwpan Aur fel Côr yr Ŵyl.

 

 

CD 2011

 

 

 

 

Cyhoeddwyd CD newydd Côr Godre'r Garth
yn Rhagfyr 2011

Ewch i recordiau Sain >>> Sain

 

  

 

 

 

 

CD Dwfn Liwiau

Ymunwch â ni!
Ymarferion bob nos Sul
am 7:30 p.m.
Neuadd y Pentref,
Efail Isaf
manylion -

e-bost

 

Côr Godre’r Garth

Buddugwyr Côr Cymysg dros 45 o leisiau: Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd 2004 ac Eisteddfod Genedlaethol Eryri 2005 ac Eisteddfod Genedlaethol Abertawe 2006 ac Eisteddfod Genedlaethol Sir Fflint 2007 ac Eisteddfod Genedlaethol Bala 2009

Taith lwyddiannus i Moosburg, Bafaria, Pasg 2006, Ffrainc, Hydref 2010, Ynys Manaw 2014 a Lloegr 2016.

 

 

 

 

 

Mae Côr Godre'r Garth yn gôr cymysg gyda 60 o aelodau. Mae'r côr yn ymarfer yn Efail Isaf, Pontypridd, a daw'r aelodau o ardaloedd Penybont, Caerdydd, y Rhondda a Chwm Rhymni yn ogystal â Thaf Elái.

Ffurfiwyd y côr yn 1974 gyda'r nod o hybu Cymreictod mewn ardal oedd, yr adeg honno, ar fin colli'r iaith yn llwyr. Denwyd nifer o ddysgwyr i rengoedd y Côr a bu'n fodd i nifer i loywi eu hiaith.

Bu'r côr yn llwyddiannus iawn yng nghystadlaethau'r Eisteddfod Genedlaethol o'r cychwyn cyntaf ac i goroni'r llwyddiant derbyniodd yr arweinydd Medal Aur Clogau yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1985 a Medal Goffa Morfydd Vaughan Evans yn 2009.

Cyflwyna'r côr pob math o gerddoriaeth; caneuon traddodiadol, emynau, gweithiau newydd gan gyfansoddwyr Cymraeg a gweithiau operatig. Mae’r côr wedi cyflwyno nifer o weithiau cyflawn yn cynnwys y Meseia, Handel, Offeren y Credo, Mozart a'r Eleias, Mendelssohn, Gloria John Rutter.

Mae'r côr wedi ymddangos ar y teledu ac ar y radio yn rheolaidd. Cyflwynwyd cyngherddau led led Cymru a thramor gan gynnwys yr Almaen, Gwlad Belg, Llydaw yr Iwerddon, yr Eidal a Chatalonia. Hefyd mae'r côr wedi croesawu i Gymru nifer o gorau tramor yn cynnwys, yr Almaen, Lithuania ac America. Cynhelir y cyngherddau er budd elusennau lleol a chenedlaethol .

 


Danfonwch e-bost atom i gael mwy o wybodaeth neu trefnu cyngerdd i'r côr.


 

 

 

Y Garth