Côr Godre'r garth
Cor

Côr Godre'r Garth

Arweinydd: Steffan Watkins

Cyfeilydd: Branwen Evans

Cyngerdd Dathlu 1974 - 2014
Pontypridd - 6 Rhagfyr 2014

weplyfr facebook    trydar twitter

 

Cyngerdd Nadolig 2014

Cyngerdd Ynyshir 2013

 

Hanes y Côr 1974 - 2014 >> Hanes Lluniau y Côr >> Lluniau

1974
1974

 

1984
1984

1994
1994

1999
1999

2004
2004

 

2009
2009

 

Cyngerdd Aberystwyth 2013

2013

 

Ynys Manaw

2014 Ramsey, Ynys Manaw

 

2014 Ynys Manaw

 

2014 Milntown, Ynys Manaw
2014 Milntown, Ynys Manaw

2014 Milntown

 

2014 Milntown

 

 

 

 

  

CD 2011

 

 

 

 

Cyhoeddwyd CD newydd Côr Godre'r Garth
yn Rhagfyr 2011

Ewch i recordiau Sain >>> Sain

Rhaglen Nia Roberts Radio Cymru

 

  

 

 

 

 

 

 

CD Dwfn Liwiau

Ymunwch â ni!
Ymarferion bob nos Sul
am 7:30 p.m.
Neuadd y Pentref,
Efail Isaf
manylion -

e-bost

07739 731985

Côr Godre’r Garth

Buddugwyr Côr Cymysg dros 45 o leisiau: Eisteddfod Genedlaethol Casnewydd 2004 ac Eisteddfod Genedlaethol Eryri 2005 ac Eisteddfod Genedlaethol Abertawe 2006 ac Eisteddfod Genedlaethol Sir Fflint 2007 ac Eisteddfod Genedlaethol Bala 2009

Taith lwyddiannus i Moosburg, Bafaria, Pasg 2006 ac i Ffrainc, Hydref 2010.

 

 

 

 

 

 

Mae Côr Godre'r Garth yn gôr cymysg gyda 60 o aelodau. Mae'r côr yn ymarfer yn Efail Isaf, Pontypridd, a daw'r aelodau o ardaloedd Penybont, Caerdydd, y Rhondda a Chwm Rhymni yn ogystal â Thaf Elái.

Ffurfiwyd y côr yn 1974 gyda'r nod o hybu Cymreictod mewn ardal oedd, yr adeg honno, ar fin colli'r iaith yn llwyr. Denwyd nifer o ddysgwyr i rengoedd y Côr a bu'n fodd i nifer i loywi eu hiaith.

Bu'r côr yn llwyddiannus iawn yng nghystadlaethau'r Eisteddfod Genedlaethol o'r cychwyn cyntaf ac i goroni'r llwyddiant derbyniodd yr arweinydd Medal Aur Clogau yr Eisteddfod Genedlaethol yn 1985 a Medal Goffa Morfydd Vaughan Evans yn 2009.

Cyflwyna'r côr pob math o gerddoriaeth; caneuon traddodiadol, emynau, gweithiau newydd gan gyfansoddwyr Cymraeg a gweithiau operatig. Mae’r côr wedi cyflwyno nifer o weithiau cyflawn yn cynnwys y Meseia, Handel, Offeren y Credo, Mozart a'r Eleias, Mendelssohn, Gloria John Rutter.

Mae'r côr wedi ymddangos ar y teledu ac ar y radio yn rheolaidd. Cyflwynwyd cyngherddau led led Cymru a thramor gan gynnwys yr Almaen, Gwlad Belg, Llydaw yr Iwerddon, yr Eidal a Chatalonia. Hefyd mae'r côr wedi croesawu i Gymru nifer o gorau tramor yn cynnwys, yr Almaen, Lithuania ac America. Cynhelir y cyngherddau er budd elusennau lleol a chenedlaethol .

 


Danfonwch e-bost atom i gael mwy o wybodaeth neu trefnu cyngerdd i'r côr.


 

 

 

Y Garth