Oriel 2006 – 2007

BT

Siec gan BT ar gyfer y piano newydd 23 Medi 2007

Crwydryn Llon

Y Crwydryn Llon Eisteddfod Sir Fflint 2007

Eilir 2007

Eilir gyda’r gwpan unwaith eto yn 2007

Langollen 2007
Eisteddfod Llangollen 2007

Llanrhaeadr 25 Chwefror 2007
Gwasanaeth Boreol Llanrhaeadr 25 Chwefror 2007

Côr Godre'r Garth ar DCDC
Dechrau Canu Dechrau Canmol Tachwedd 2007

Cyngerdd Nadolig 2007
Cyngerdd Nadolig 2007

Noson Arbennig
Côr Godre’r Garth a Chôr CF1

24 Tachwedd 2006

Tabernacl, Caerdydd 24 Tachwedd 2006

Cyngerdd Nadolig 2006
Cyngerdd Nadolig 2006

Yn Stadiwm y Mileniwm 25 Tachwedd 2006
Gêm Cymru v Seland Newydd

Gêm Rygbi Seland Newydd

Stadiwm

Rygbi

Rygbi

Ymarfer >> Fideo

Requiem Brian Hughes

Cyngerdd Requiem Brian Hughes
Caerfyrddin 1 Ebrill 2006

Pontypridd 27 Mawrth 2006

Cyngerdd ym Mhontypridd 27 Mawrth 2006

Requien 1 Ebrill 2006

Rhys Meirion

Ennill yn Eisteddfod Abertawe 2006

Eisteddfod 2006

Eilyr

 

 

Noson Lawen Mehefin 2006
Noson Lawen Mehefin 2006

 

Cyngerdd Nadolig 2006
Cyngerdd Nadolig 2006