Oriel 2000 – 2005

Eisteddfod
Côr Buddugol Cystadleuaeth
Côr Cymysg dros 45 o leisiau
Eisteddfod Eryri 2005

Eisteddfod 05

 

Eisteddfod 05

Dechrau Canu Dechrau Canmol, Dydd Nadolig 2005

Eisteddfod Casnewydd 2004

 

Eilir
Côr Buddugol Eisteddfod Casnewydd 2004

 

Teledu 05
Rhaglen Margaret Williams Hydref 2005

Salem Llandeilo 2004
Cyngerdd ym Mhentref Salem ger Llandeilo, 10 Rhagfyr 2004
gyda Llew Davies
Eilir

Eilir
Owen-Griffiths, Arweinydd
Eisteddfod Casnewydd 2004

Côr Godre'r Garth

Noson Dathlu 30 Mlynedd
Côr Godre’r Garth

Nos Sadwrn, 6 Tachwedd 2004
Gwesty Treftadaeth y Rhondda

 

Kinsale iwerddon 2004
Cyngerdd Kinsale,
Iwerddon, 11 Ebrill 2004

Stadiwm 2004
Côr Godre’r Garth a Chôr Meibion Dunvant yn canu
yn y Stadiwm Genedlaethol cyn gêm Cymru v Eidal 27 Mawrth 2004

Eisteddfod
Côr Godre’r Garth ddaeth yn ail yn Eisteddfod Genedlaethol
Meifod Maldwyn 2003 o dan arweinyddiaeth
Eilyr Griffiths gyda Branwen Evans yn cyfeilio

 

Nadolig 2002

Côr
Godre’r Garth yng Nghyngerdd Pontypridd, Rhagfyr 2002

 

 

Côr 2001
Cyngerdd Caerffili 2001

1999

Côr yn 1999