Fideos

2022 Annwyl Faria, Gosport

2022 Calon Lan, Gosport

2022 Clare, Gosport

2022 Dduw bydd i mi'n gred, Gosport

2022 Llanrwst, Gosport

2022 Rwy'n dy weld yn sefyll, Gosport

2022 Tangnefeddwyr, Gosport

2020 Llawn yw y Nefoedd, Penarth

2020 Hen ferchetan, Penarth

2020 Tangnefeddwyr gyda Cordydd, Penarth

2019 Cennin Aur, Eglwys St Cross, Winchester

2019 Dawel Nos, Trefn. Gareth Blainey

2016 Si Hei Lwli, Rhuthun

2016 Kyrie, Rhuthun

2016 Tangnefeddwyr, Gosport

2016 Eisteddfod, Y Fenni

2016 Y March Glas, Y Fenni

2016 Gloria, Y Fenni

2016 Gwinllan a Roddwyd

2015 Eisteddfod Meifod

2014 Dathlu 40. Yng nghwmni'r Ysbryd Glân

2014 Dathlu 40. Ym Mhontypridd mae nghariad

2014 Dathlu 40. March Glas

2014 Dathlu 40. Y Gymraeg

2014 Dathlu 40. Si Hei Lwli Mabi

Hen Ferchetan. 2014

Fuoch chi rioed yn morio. 2014

Si Hei Lwli 2014

Gwinllan a Roddwyd 2014

Y Gymraeg. Eisteddfod 1985

Y Gymraeg. 1987

Pleni Offeren Sunrise 2014

Atgof o'r Sêr 2013

Iesu Yw 2013

Holl Bobol y llawr, Aberystwyth 2013

Verdi Requiem, Llangollen 2013

O Gymru. Ynyshir 2013

Beati quorum via. Ynyshir 2013

Sanctus 2013

Tangnefeddwyr 2013

Noel, Coro Angelicus, Penarth Nadolig 2012

Sanctus, Coro Angelicus, Scranton 2012

Gloria, Coro Angelicus, Scranton 2012

Rygbi Ariannin 2011

Cantique Faure ym Moëze, Ffrainc 2010

Merched Côr Godre'r Garth - Gwenllian 2010

Gorffennwyd - Pasg 2010

Côr Godre'r Garth - Buddugol yn Eisteddfod Y Bala 2009

Vos da Locarno a Côr Godre'r Garth 2009

Crwydryn Llon 2007

1992 Teulur Tir

1990 In Excelsis Gloria

2005 Sanctaiddd. Brian Hughes

Barcelona 1994

Cor Eisteddfod Cwm Rhymni 1990