Côr Godre'r garth
Cor

 

Côr y Cwm a Côr Godre'r Garth 20 Rhagfyr 2009

Iesu Yw
 

Mae'r Sêr yn Canu

Côr y Cwm
 

 

 

 

Neuadd Dewi Sant
Carmina Burana, Neuadd Dewi Sant, 24 Tachwedd 2009

 

Dathlu 35
Cyngerdd Dathlu 35 gyda Aled Wyn Davies a Dave Danford. 31 Hydref 2009

Cacen

 

Cacen 35 . Wil ag Eilir

Côr Godre'r Garth

 

 

Cwpan Eilir 2009 Medal Coffa Eilir
Eilir yn dathlu
yn Eisteddfod Bala 2009
Medal Goffa Morfydd Vaughan Evans i arweinydd y côr budugol 2009
 

 

Eisteddfod 2009
Ennill yn Eisteddfod Genedlaethol Meirion 2009

 

 

Cyngerdd Mehefin 2009

 

Cyngerdd Nadolig 2009