Côr Godre'r garth
Cor

 

Côr Godre'r Garth


 

Instant Slide Show!
Rhaglen Margaret Williams Hydref 2005

 

Eisteddfod
Côr Buddugol Cystadleuaeth
Côr Cymysg dros 45 o leisiau
Eisteddfod Eryri 2005

Eisteddfod 05

 

 

Instant Slide Show!

Dechrau Canu Dechrau Canmol, Dydd Nadolig 2005  

 

 

Eisteddfod Casnewydd 2004
 
Eilir
Côr Buddugol Eisteddfod Casnewydd 2004
   

 

Teledu 05
Rhaglen Margaret Williams Hydref 2005

 

Salem Llandeilo 2004
Cyngerdd ym Mhentref Salem ger Llandeilo, 10 Rhagfyr 2004
gyda Llew Davies
Eilir

Eilir Owen-Griffiths, Arweinydd
Eisteddfod Casnewydd 2004

Côr Godre'r Garth

Noson Dathlu 30 Mlynedd
Côr Godre'r Garth

Nos Sadwrn, 6 Tachwedd 2004
Gwesty Treftadaeth y Rhondda

 

Kinsale iwerddon 2004
Cyngerdd Kinsale, Iwerddon, 11 Ebrill 2004

Stadiwm 2004
Côr Godre'r Garth a Chôr Meibion Dunvant yn canu
yn y Stadiwm Genedlaethol cyn gêm Cymru v Eidal 27 Mawrth 2004